Re: W a którym to miejscu?

13 lipca 2018

Może w tym lesie, dokąd chciał przenieść dla wygody podróżnych autostradowe punkty poboru opłat?

No Comments

Comments are closed.