Re: Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

4 czerwca 2018

www.prezydent.pl/aktualnosci/kalendarz/filtr,2018-06-04.html


„najgorsza część społeczeństwa /…/ element najbardziej zdemoralizowany, podły, animalny”

> K. Jarosław

Forum ze Dworum/Freedom

No Comments

Comments are closed.