Re: Czy warto inwestować w elektrownie wiatrowe?

19 czerwca 2018

Jeżeli nadal szuka Pan informacji o rentowności inwestycji w elektrownie wiatrowe to mogę przedstawić drogą mailową wyniki jednej z naszych elektrowni, w której z końcem maja b.r. podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy wynoszącej średnio 9%. W tym roku podłączone zostało do tej elektrowni własne Data Center mające podnieść rentowność do 20-25% w skali roku. W przypadku chęci uzyskania informacji na ten temat zapraszam do kontaktu na: monika.p@pracownia-finansowa.pl lub tel. 790 542 477

No Comments

Comments are closed.