Nowa Konstytucja w moim Kraju…

17 kwietnia 2018

…ma stać na straży suwerenności Polski,czyli ma być najwyższym prawem obowiązującym Polaków i żaden Timmermans nie będzie miał prawa wprowadzać swojego prawa z pominieciem Konstytucji polskiej,bo ona ma stać ponad wszyskim.

W/g tej Nowej Konstytucji Polak ma być:

po pierwsze Polakiem lub obywatelem polskim,

a po drugie jest dopiero Europejczykiem wedle konstytucyjnego znaczenia.

Jak poinformowała, zwrócono uwagę na potrzebę uregulowania kwestii członkostwa w Unii Europejskiej, przede wszystkim, jeśli chodzi o podkreślenie nadrzędności konstytucji i ustalenie zasad implementacji prawa unijnego.

Prof. Łabno dodała, że w odpowiedziach na pytania ankietowe „bardzo wyraźnie pojawiło się zaakcentowanie znaczenia zasady suwerenności narodu”, przede wszystkim w relacji ze sposobem wykonywania władzy.

No Comments

Comments are closed.