możesz to zalinkować?

30 kwietnia 2018

erte2 napisał:

> zdradziecka.morda1 napisał:

> Zameldował gotowość załogi i samolotu do lotu, choć załoga nie miała uprawni

> eń i ważnych badań lekarskich!

> Nie wiem jak z lekarskimi, ale z całej załogi aktualne uprawnienia miał tylko j

> eden człowiek, i to najmniej w tym wypadku decyzyjny – czyli mechanik pokładowy

> .

> Ale tak przy okazji – na portalu sióstr karnowskich (!) można przeczytać kilkus

> tronicową analizę sławetnego „raportu technicznego” sporządzoną przez prof. Mar

> ka Czachora (przypominam – onegdaj mocno zaangażowanego w prace „zespołu smoleń

> skiego” macierewicza) w której punkt po punkcie obala praktycznie wszystkie wni

> oski i konkluzje w nim zawarte.

> Nie czas i miejsce żeby ją tu cytować, ale warto poszukać w sieci; ograniczę si

> ę do jednego (prawie) cytatu: „Nie jestem adwokatem Macieja Laska, ale…” – i

> tu pan profesor przywołuje bardzo wiele wniosków z raportu Millera (a Maciej La

> sek był głównym ekspertem tej komisji) z którymi się całkowicie zgadza.

>

Apogeum nienawiści:

tiny.pl/gn35g

No Comments

Comments are closed.