Kolejna propagandowa lipa

7 lipca 2018

PiS trąbi, że mamy wyjątkowo niski wskaźnik bezrobocia, 5,9%.

Tylko…

Stopa bezrobocia to jest procent szukających pracy wśród aktywnych zawodowo (czyli sumy pracujących i szukających pracy). Ilość pracujących nie wzrosła w ciągu 2017r. o zaledwie 63tys. a ilość bezrobotnych zmalała o 217tys. Czyli cały ten spadek stopy bezrobocia to skutek zaprzestania aktywności zawodowej (emerytury, emigracja, niż demograficzny wśród 15 latków, kobiety do garów zamiast pracy…) przez ponad 150tys. więcej niż we wcześniejszych latach.

Wskaźnik aktywności zawodowej, czyli stosunek liczby pracujących lub szukających pracy do liczby ludności powyżej 15 roku życia wynosi w Polsce zaledwie 56% i jest najniższy od 3 lat i w ciągu ostatnich 3 lat wyraźnie zmalał – i z tego wynika spadek wskaźnika bezrobocia, nie ze zwiększenia ilości pracujących. Eurostat odnosi ten wskaźnik do liczby ludności od 15 do 64 roku życia i wtedy wynosi on dla Polski 67%. Dla UE średnia to 70%, a np. dla Niemiec 78%, Czechy 75%. Tylko 8 krajów ma ten wskaźnik gorszy niż Polska i co najgorsze – ten współczynnik maleje.

Tchórz, który nami rządzi, taki polski cwaniaczek, był na tyle cwany, żeby nie pełnić żadnej funkcji, która byłaby bezpośrednio związana z odpowiedzialnością konstytucyjną prof.Rzepliński

No Comments

Comments are closed.